Chính sách thẻ thành viên

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Nhằm tri ân những khách hàng thân thiết của GVC, Chương Trình Thành Viên GVC bao gồm 2 chính sách như dưới đây:
- Chính sách đổi điểm: Quy đổi điểm tích luỹ thành tiền
- Chính sách ưu đãi thẻ thành viên: Tích điểm để nâng hạng Thành Viên GVC

II. CHÍNH SÁCH ĐỔI ĐIỂM 

NỘI DUNG CHI TIẾT
Điều kiện tích điểm 100.000đ đổi 1 điểm
Hoá đơn dưới 100.000đ sẽ không tích. được điểm
Quy tắc đổi điểm 100 điểm quy đổi 100.000đ cho các đơn hàng bất kỳ

 

III.   CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THẺ THÀNH VIÊN

 Hạng thẻ  Sapphire  Ruby  Diamond
 Điều kiện nâng hạng 150 điểm  400 điểm  600 điểm
 Ưu đãi

-  Giảm 2%
-  Quà tặng thành viên Sapphire

-  Giảm 4%
-  Quà tặng thành viên Ruby

-  Giảm 6%
-  Quà tặng thành viên Diamond

-  Nhận thông báo các ưu đãi/ chương trình khuyến mãi đặc biệt khác trong năm


IV. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
1. Thời hạn hiệu lực điểm tích luỹ
- Điểm tích luỹ của năm sẽ hết hiệu lực và trở về điểm 0 kể từ 31/12 hàng năm.
2. Duy trì hạng thẻ
- Sau 31/12 hàng năm, điểm tích luỹ còn lại nếu đủ điểm theo điều kiện hạng sẽ tự động duy trì hạng ở số điểm tương ứng (Vd: 750 điểm, duy trì thành viên Sapphire, vv.); nếu không đạt được số điểm duy trì hạng thẻ, điểm tích luỹ sẽ trở về điểm 0.
3. Ưu đãi giảm giá của các hạng thẻ sẽ không được áp dụng cho các chương trình khuyến mãi khác của GVC.
4. Thông tin cá nhân của quý khách được chúng tôi cam kết tuyệt đối và không cung cấp thông tin cho bên thứ ba.
5. Điểm tích luỹ sẽ không được áp dụng với những sản phẩm đang có chương trình khuyến mãi của GVC