Chứng nhận hữu cơ

Chứng nhận hữu cơ được cấp bởi các tổ chức kiểm định nhằm khẳng định sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Tùy vào thành phần đạt được bao nhiêu lượng phần trăm là hữu cơ theo từng quy định sẽ có chứng nhận tương ứng. Đây là chứng nhận nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ sạch của thực phẩm, hay hóa phẩm. Mỗi chứng nhận hữu cơ đều có yêu cầu riêng nghiêm ngặt từ giống, nước, vùng đất, độ đa dạng sinh học, vật liệu hay đầu vào hữu cơ, vv. Dưới đây là một số chứng nhận hữu cơ uy tin trên thế giới:

Chứng nhận 1

AB ( Agriculture Biologique)  là một hiệp hội phi lợi nhuận phục vụ phát triển và quảng bá nông nghiệp hữu cơ dựa trên các tiêu chuẩn về điều kiện thổ nhưỡng, sự tôn trọng bảo vệ môi trường sinh thái, con người và phương pháp canh tác. Cơ quan này sử dụng nhãn sản phẩm Canh tác hữu cơ AB - Nhãn sản phẩm được tin dùng nhất tại Pháp.

Chứng nhận 2

USDA ORGANIC - Chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Con dấu hữu cơ của USDA chỉ có thể được sử dụng cho các sản phẩm đã tuân thủ các yêu cầu về sản xuất và phân loại nghiêm ngặt.  Các sản phẩm hữu cơ USDA được chứng nhận chỉ được quản lý bởi các đại lý được ủy quyền của USDA, theo các quy định hữu cơ của USDA.

Chứng nhận 3

Tiêu chuẩn Dệt may Hữu cơ Toàn cầu (GOTS) được công nhận trên toàn cầu là tiêu chuẩn xử lý dệt may hàng đầu cho sợi hữu cơ. GOTS cung cấp một khuôn khổ để đảm bảo an toàn sản phẩm tương tự như Tiêu chuẩn 100 của Oeko-Tex, ngoài ra, nó còn xem xét các tiêu chí về môi trường và phúc lợi xã hội trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Chứng nhận 4

ICEA là một trong những cơ quan được công nhận nhất trong lĩnh vực Chứng nhận Môi trường và Đạo đức. Chứng nhận Eco Bio Cosmesi trước hết đáp ứng nhu cầu tôn trọng sức khỏe của cơ thể: do đó việc lựa chọn một sản phẩm được chứng nhận là đảm bảo tốt nhất để bảo vệ nó.

Chứng nhận 5

EU ORGANIC BIO LOGO - Chứng nhận thực phẩm hữu cơ của Liên minh Châu Âu EU. Logo và các quy tắc ghi nhãn là một phần quan trọng của các quy định về thực phẩm hữu cơ. Với khuôn khổ pháp lý này, Liên minh châu Âu (EU) cung cấp các điều kiện để ngành sản xuất và chế biến thực phẩm hữu cơ có thể tiến triển phù hợp với sự phát triển sản xuất và thị trường.

Chứng nhận 6

Tổ chức chứng nhận ECOCERT được các nhà nông lâm học Pháp thành lập năm 1991 nhằm thiết lập các tiêu chuẩn và chứng nhận các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
Các nhà sản xuất được chứng nhận Ecocert phải đảm bảo:|
- Tối thiểu 95% trên tổng thành phần nguồn gốc tự nhiên
- Không chứa thành phần biến đổi gien, phenoxyethanol, các thành phần nguồn gốc từ dầu mỏ hay hoá học tổng hợp
- Không thử nghiệm trên động vật
- Quy trình sản xuất được quản lý nghiêm ngặt, chất liệu đóng gói đảm bảo tự phân huỷ sinh học hoặc có thể tái chế được.

Chứng nhận 1

Chứng nhận 2
Chứng nhận 3
Chứng nhận 4
Chứng nhận 5
Chứng nhận 6